Nacht & Dei

De seizoenen hebben een vast ritme. Nei eltse nacht folget in nije dei. Een mensenleven loopt in die cadans mee: van de lente van de jeugd tot de winter van de grijze ouderdom. Met liederen over de liefde en het leven, van onder meer Carole King, George Gershwin en W.A. Mozart, en verhalen over afscheid nemen en opnieuw beginnen.

 

Met Tetsje van der Kooi (sopraan), Frank Belt (meesterverteller) en Janneke van der Lugt (harp)

 

Vooraf reserveren is noodzakelijk.

 

Zaterdag 19 februari, 20:00

De Spylder WARNS

Zondag 20 februari, 15:30

De Groate Kerk SINT JACOB

Zaterdag 26 februari, 20:00

Nicolaaskerk KOARNJUM

Zondag 27 februari, 15:30

Lutherse Kerk LEEUWARDEN

Jochem Stoer: 0630065551

info@tetsjevanderkooi.nl

Algemene Voorwaarden

SAMENWERKING

Fotografie:  Joan van Burg

Avondkleding: Hans Noordstrand

Tekst: Corien Lambregtse

Organisatie: Jochem Stoer