Nacht & Dei

De seizoenen hebben een vast ritme. Nei eltse nacht folget in nije dei. Een mensenleven loopt in die cadans mee: van de lente van de jeugd tot de winter van de grijze ouderdom. Met liederen van onder meer Carole King, George Gershwin en W.A. Mozart. Over de liefde en het leven, over afscheid nemen en opnieuw beginnen.

 

Muzikale vrienden

Dit concert wordt uitgevoerd door Tetsje van der Kooi (sopraan), Frank Belt (meesterverteller) en Janneke van der Lugt (harp)

Jochem Stoer: 0630065551

info@tetsjevanderkooi.nl

Algemene Voorwaarden

CONCERTEN

SAMENWERKING

Fotografie:  Joan van Burg

Avondkleding: Hans Noordstrand

Tekst: Corien Lambregtse

Organisatie: Jochem Stoer