Kryst 2020 is een andere Kerst dan andere jaren, maar het blijft het feest van verhalen en muziek, van licht en hoop. Op Eerste Kerstdag zendt Omrop Fryslân een bijzonder kerstconcert uit, met als thema:

Thús mei Kryst |2020

Het concert vanuit de Martinikerk in Franeker wordt uitgevoerd door vijf Friese muzikale vrienden: Tetsje van der Kooi (sopraan), Astrid den Daas (klarinet), Wytske Holtrop (cello), Frans Douwe Slot (piano) en Jochem Schuurman (orgel en harmonium). Op het programma staan veel van onze favoriete stukken voor Kerst: stralende kerstaankondigingen, wiegeliedjes, sfeerschilderingen en traditionals, afkomstig uit alle windstreken.

Wanneer: Eerste Kerstdag, vanaf 16.30 uur wordt het de hele avond herhaald, Omrop Fryslân

Wilt u iets bijdragen?

Wij vragen graag een bijdrage voor de onkosten van het concert en voor twee goede doelen die wij en velen van u een warm hart toedragen:

· War Child, de organisatie die oorlogskinderen helpt een nieuwe toekomst op te bouwen. We dragen dit concert op aan alle kinderen die geen thuis hebben om Kerst te vieren.

· Musici in coronatijd. We ondersteunen Friese musici in coronatijd door waar mogelijk initiatieven te ontplooien in de vorm van livestream concerten en concerten voor kleine groepen.

Uw gift is zeer welkom op:

Stichting Orgel Franeker, NL06 RBRB 0931 0828 46. Graag met vermelding: ‘Thús mei Kryst’

Kryst 2020 wordt anders dan andere jaren. Wij gaan ons best doen om er iets bijzonders van te maken, bij jullie thuis.

Foto Gallerij

Jochem Stoer: 0630065551

info@tetsjevanderkooi.nl

Algemene Voorwaarden

SAMENWERKING

Fotografie:  Joan van Burg

Avondkleding: Hans Noordstrand

Tekst: Corien Lambregtse

Organisatie: Jochem Stoer