Zingen is het leven liefhebben

“Zingen is voor mij het leven zelf: soms vol passie en verlangen, soms vol mededogen en verdriet, dan weer heftige emotie of juist stille tederheid.
Zingen is het leven liefhebben. Die liefde deel ik graag met anderen.”

Programma's

Kryst is het feest van verhalen en muziek, van hoop en licht.
Geniet van een kerstconcert met stralende kerstaankondigingen, wiegeliedjes, engelenstemmen en schitterend licht.

De langste dag van het jaar vieren we met muziek, zang en verhalen. Midsimmertiid. Een stralend programma in Jorwert en Warns om het leven en de liefde te vieren.

Nei eltse nacht folget in nije dei. Vier de seizoenen van het leven met muziek, verhalen en liederen van Carole King, George Gershwin en W.A. Mozart. Tijd voor hoop: een nieuw begin.

Jochem Stoer: 0630065551

info@tetsjevanderkooi.nl

Algemene Voorwaarden

CONCERTEN

SAMENWERKING

Fotografie:  Joan van Burg

Avondkleding: Hans Noordstrand

Tekst: Corien Lambregtse

Organisatie: Jochem Stoer